การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

มอบเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้ บริษัท แปซิฟิค ไบโอเทค จำกัด

1 เม.ย. 2567

โครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0 (Gig Worker) ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านห้วยทราย หมู่ 7 ตำบลระวิง

14 มี.ค. 2567

มอบชุดเครื่องมือประกอบอาชีพ (ชุดเครื่องมือทำมาหากิน) อบต.เข็กน้อย

14 มี.ค. 2567

มอบชุดเครื่องมือประกอบอาชีพ (ชุดเครื่องมือทำมาหากิน) แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาการทำขนมฟิวชั่น

14 มี.ค. 2567

มอบเครื่องมือพื้นฐานชุดการฝึก (ชุดเครื่องมือทำมาหากิน)

14 มี.ค. 2567

“วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ” ประจำปี 2567

14 มี.ค. 2567

ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ครั้งที่ 1/2567

14 มี.ค. 2567

ปิดการศึกษาดูงานโรงเรือนเกษตรแม่นยำปลอดภัยสำหรับผู้ประกอบการมืออาชีพด้านเกษตรอัจฉริยะ

14 มี.ค. 2567

พิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายสักการะและกล่าวราชสดุดีถวายพระพรชัยมงคล หน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

14 มี.ค. 2567