การแสดงผล

+
-

แนะนำช่างฝีมือ

สถานประกอบกิจการดีเด่น

ชื่อ - นามสกุล

ฮาเลน - สาและ

หลักสูตรที่จบ

หลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน สาขาช่างคอมพิวเตอร์ ปี2553

เบอร์โทรศัพท์

088-4841999

อีเมล์

ฺBangame108@Hotmail.com

ที่อยู๋

59/1 หมู่ที่ 4 ตำบลตาแกะ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

ประวัติ

จบการศึกษาระดับอนุปริญญา สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยชุมชนจังหวัดปัตตานี

จบแล้วไปทำอะไร

หลังจากจบการฝึกในหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน สาขาช่างคอมพิวเตอร์ จากศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดปัตตานี ได้เปิดกิจการร้านซ่อมคอมพิวเตอร์และบริการอินเตอร์เน็ต ชื่อร้าน"ซูการ์คอมพิวเตอร์" โดยได้รับรายได้ประมาณเดือนละ 15,000 - 25,000 บาท

ประสบความสำเร็จอย่างไร

มีความตั้งใจ ขยันหมั่นเพียร และความอุตสาหะในการเก็บเกี่ยวความรู้ และประสบการณ์ที่ได้จากการศึกษาเล่าเรียน และการฝึกอาชีพ และพัฒนาทักษะของตัวเองอย่างสม่ำเสมอ