การแสดงผล

+
-

แนะนำช่างฝีมือ

สถานประกอบกิจการดีเด่น

ชื่อ - นามสกุล

แวรอซาลี - แวดอยี

หลักสูตรที่จบ

หลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ปี2556

เบอร์โทรศัพท์

08-4749-9002

อีเมล์

Master300@hotmail.co.th

ที่อยู๋

34/3 หมู่ที่ 7 ตำบลปูยุด อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000

ประวัติ

จบการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปูยุดประชารักษ์

จบแล้วไปทำอะไร

เมื่อจบการฝึกอบรมจากศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดปัตตานีแล้ว นำความรู้และทักษะที่ได้ ไปเปิดกิจการเป็นของตนเอง โดยตั้งชื่อร้านว่า "ร้านดีอิเล็กทรอนิกส์" ซึ่งให้บริการในด้านการรับซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ รับติดตั้งจานดาวเทียม กล้องวงจรปิด และจัดจำหน่ายอะไหล่ อุปกรณ์ต่อพ่วงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด ปัจจุบันประสบความสำเร็จในระดับหนึ่ง และจะมีการต่อยอดเพื่อพัฒนาขยายร้าน และการบริการที่ครบวงจรมากกว่านี้

ประสบความสำเร็จอย่างไร

ความสำเร็จที่เกิดขึ้นได้ เพราะได้มีความตั้งใจ มีความพยายามที่จะเก็บเกี่ยวความรู้และทักษะที่ได้รับจากครูผู้สอน ให้ได้มากที่สุดและนำปรับมาใช้ในงาน ที่สำคัญที่สุดคือ ต้องหมั่นหาความรู้ใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ก้าวทันต่อเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา