การแสดงผล

+
-

แนะนำช่างฝีมือ

สถานประกอบกิจการดีเด่น

ชื่อ - นามสกุล

มะลีญัง - สุหลง

หลักสูตรที่จบ

หลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ปี2554

เบอร์โทรศัพท์

08-9878-8008

อีเมล์

Maleeyang1300@hotmail.com

ที่อยู๋

14/12 ถนนรามโกมุท ตำบลบานา อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000

ประวัติ

จบการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

จบแล้วไปทำอะไร

นำความรู้และทักษะที่ได้จากการฝึกอบรมจากศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดปัตตานีแล้ว ไปเปิดกิจการเป็นของตนเอง โดยตั้งชื่อร้านว่า "ร้านไทยอีเลกโทรนิค" ซึ่งให้บริการในด้านการรับซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด รับติดตั้งอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า และขายอะไหล่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ปัจจุบันถือว่าประสบความสำเร็จแล้ว และอนาคต อยากจะพัฒนาขยายร้าน เป็นศูนย์บริการที่ครบวงจรมากกว่านี้

ประสบความสำเร็จอย่างไร

มีความพากเพียรที่จะเก็บเกี่ยวความรู้และทักษะที่ได้รับจากครูผู้สอน เพื่อนำมาปรับใช้ในการทำงาน ที่สำคัญที่สุดในความประสบความสำเร็จ คือ ต้องมีความตั้งใจ และขยันหมั่นเพียร ในการทำงาน เป็นผู้ใฝ่รู้ในความรู้ใหม่ๆ เพื่อประยุกต์ใช้ในการทำงาน และสามารถแก้ไขปัญหาในการทำงานได้อย่างดี