การแสดงผล

+
-

ประชาสัมพันธ์

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน เปิดฝึกอบรม หลักสูตร การติดตั้งเหล็กโครงสร้างมวลเบา ผนัง และหลังคาเหล็กเมทัลชีท ตามโครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ

16 ม.ค. 2566

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบท ตามโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป

9 ม.ค. 2566 3

วันที่ 6 มกราคม 2566 คณะทำงานตรวจสอบความพร้อมและความเหมาะสมของผู้ยื่นคำขออนุญาตเป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน เข้าตรวจความพร้อมและความเหมาะสมของสถานที่ เครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุและอุปกรณ์ ความปลอดภัย และคุณสมบัติผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ของวิทยาลัยเทคนิคลำพูน กลุ่มสาขาอาชีพ ช่างอุตสาหการ สาขาช่างเทคนิคเครื่องกัดอัตโนมัติ ระดับ 1

6 ม.ค. 2566 10

จังหวัดลำพูนเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566

29 ธ.ค. 2565 11

ข่าวประกวดราคา

ประกวดราคาซื้อจัดซื้อชุดทดลองปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา PLC ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสื

1 พ.ย. 2564 394

ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์และวัสดุคงสภาพ ชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปี พ.ศ.2563

3 ก.ย. 2564 581

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รถยกไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Biding)

22 ม.ค. 2564 549

ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รถยกไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Biding)

11 ม.ค. 2564 582

เผยแพร่งบทดลอง เดือน มิถุนายน 2563

9 ต.ค. 2563 520

เผยแพร่งบทดลอง เดือน พฤษภาคม 2563

9 ต.ค. 2563 549

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน2563

9 ต.ค. 2563 510

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563

9 ต.ค. 2563 487

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563

9 ต.ค. 2563 428

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563

9 ต.ค. 2563 416

ปฏิทินกิจกรรม

/// end if

วีดิทัศน์

ชื่อวีดิทัศน์: ผู้ประสบความสำเร็จในอาชีพ “ชีวิตจากช่างเครื่องปรับอากาศ มาเป็น ผศ.ดร. มหาวิทยาลัย ได้อย่างไร”

บริการประชาชนและสถานประกอบการ