การแสดงผล

+
-

ข้อมูลผลการดำเนินงาน

ประเภทไฟล์ ชื่อ ผลการดำเนินงาน วันที่บันทึกข้อมูล ดาวน์โหลด
รายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ประจำเดือน มีนาคม 2559 31/03/2559
รายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559 31/03/2559
รายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ประจำเดือน มกราคม 2559 31/03/2559
รายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ประจำเดือน ธันวาคม 2558 31/03/2559
รายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558 31/03/2559
รายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ประจำเดือน ตุลาคม 2558 31/03/2559
แผนพัฒนาฝีมือแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลำพูน 31/03/2559
รายงานผลการพัฒนาฝีมือแรงงานประจำปีงบประมาณ 2558 ระหว่าง 1 ตุลาคม2557 - 31 มีนาคม 2558 24/04/2558