การแสดงผล

+
-

แนะนำช่างฝีมือ

รูป ชื่อ-นามสุกล อีเมล หลักสูตรที่จบ ดูเพิ่มเติม
นายเมธาวี - ลิ้มธนากรกุล - เตรียมเข้าทำงานสาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์
นายธีรวุฒิ - สมวะเวียง - -
นางดวงสมร - คารินทา - เตรียมเข้าทำงาน สาขาช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี รุ่นที่ 4/55
นายอัครพล - ตันพิพัฒน์พงษ์ accaraphone_lamphun@gmail.com ยกระดับฝีมือแรงงานสาขาช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ และหลักสูตรช่างตรวจเช็คซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย ปี 2552