การแสดงผล

+
-

ประชาสัมพันธ์

สพช. ดำเนินการฝึกอบรม ยกระดับฝีมือ หลักสูตรเทคนิคการชงกาแฟและศิลปะบนฟองนม รุ่นที่ 2/2567 จำนวน 30 ชั่วโมง ฝึกระหว่างวันที่ 17 – 21 มิถุนายน 2567

17 มิ.ย. 2567 3

สพช. ดำเนินการฝึกอบรมยกระดับฝีมือภายใต้โครงการสร้างทักษะแรงงาน/วิชาชีพ (ลาว/กัมพูชา/เมียนมา) จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรการพัฒนาผู้สอนมืออาชีพ รุ่นที่ 1/2567 จำนวน 30 ชั่วโมง และหลักสูตรแม่บ้านมืออาชีพ รุ่นที่ 2/2567 จำนวน 30 ชั่วโมง โดยฝึกระหว่าง วันที่ 17 – 21 มิถุนายน 2567

17 มิ.ย. 2567 1

สพช. ดำเนินการฝึกอบรมยกระดับฝีมือ หลักสูตร Content Marketing และการขายออนไลน์ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) รุ่นที่ 1 ปี 2567 จำนวน 30 ชั่วโมง จำนวนทั้งสิ้น 30 คน ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ ตำบลเวียง จังหวัดเชียงราย

10 มิ.ย. 2567 6

สพช. ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) หรือ สวพส. ดำเนินการฝึกอบรมยกระดับฝีมือ หลักสูตรการบริหารจัดการตลาดออนไลน์ (E-Commerce) รุ่นที่ 1/2567 จำนวน 30 ชั่วโมง จำนวนทั้งสิ้น 30 คน ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ ตำบลเวียง จังหวัดเชียงราย

10 มิ.ย. 2567 8

ข่าวประกวดราคา

ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด (พ่อบ้าน)

17 มี.ค. 2565 463

ประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ 2564

20 พ.ค. 2564 3,465

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร ประจำปี 2564

3 มี.ค. 2564 644

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ สวนหย่อมและสนามหญ้า ประจำปี 2564

3 มี.ค. 2564 530

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร

6 มี.ค. 2563 766

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแล บำรุงรักษาต้นไม้ สวนหย่อม สนามหญ้า

6 มี.ค. 2563 764

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย

23 ก.ย. 2559 1,045

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด และคนขับรถ

23 ก.ย. 2559 1,119

ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์

23 ก.ย. 2559 1,042

ประกาศสอบราคาจ้างติดตั้งระบบสายไฟฟ้าพร้อมติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 500 KVA

19 ส.ค. 2559 1,059

บริการประชาชนและสถานประกอบการ