การแสดงผล

+
-

ประชาสัมพันธ์

สพช. ดำเนินการฝึกอบรมยกระดับฝีมือ หลักสูตร ช่างแต่งผมสำหรับชาวต่างชาติ ระดับ 2 รุ่นที่ 1/2567 จำนวน 30 ชั่วโมง ภายใต้โครงการ พัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติรองรับการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาค ลุ่มแม่น้ำโขง ฝึกระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์- 1 มีนาคม 2567

26 ก.พ. 2567

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 สพช. ร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่2 ประจำปีงบประมาณ 2567

22 ก.พ. 2567 5

วันที่ 21 ก.พ. 2567 สพช. ส่งเจ้าหน้าที่ร่วมตรวจแรงงานเชิงบูรณาการ เพื่อป้องกันปัญหาการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ และการค้ามนุษย์ ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงราย

21 ก.พ. 2567 5

สพช. ดำเนินการฝึกอบรมยกระดับฝีมือ หลักสูตร การพัฒนาผู้สอนมืออาชีพ รุ่นที่1-2/2567 ฝึกระหว่างวันที่ 19 - 23 กุมภาพันธ์ 2567

19 ก.พ. 2567 7

ข่าวประกวดราคา

ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด (พ่อบ้าน)

17 มี.ค. 2565 359

ประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ 2564

20 พ.ค. 2564 3,420

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร ประจำปี 2564

3 มี.ค. 2564 579

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ สวนหย่อมและสนามหญ้า ประจำปี 2564

3 มี.ค. 2564 491

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร

6 มี.ค. 2563 684

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแล บำรุงรักษาต้นไม้ สวนหย่อม สนามหญ้า

6 มี.ค. 2563 683

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย

23 ก.ย. 2559 1,000

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด และคนขับรถ

23 ก.ย. 2559 1,067

ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์

23 ก.ย. 2559 965

ประกาศสอบราคาจ้างติดตั้งระบบสายไฟฟ้าพร้อมติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 500 KVA

19 ส.ค. 2559 1,029

บริการประชาชนและสถานประกอบการ