การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ตุลาคม - ธันวาคม 2564

21 ก.ค. 2565 9

เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 มกราคม – มีนาคม 2565

21 ก.ค. 2565 9

เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 เมษายน – มิถุนายน 2565

21 ก.ค. 2565 9

ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงทาสีภายนอกอาคาร สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี จำนวน 5 อาคาร โดยวิธีคัดเลือก

21 พ.ย. 2564 129

ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานทาสีภายนอกอาคาร สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี จำนวน 5 อาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

9 พ.ย. 2564 127

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานทาสีภายนอกอาคาร สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี จำนวน 5 อาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15 ต.ค. 2564 152

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องเชื่อมทิก ระบบอินเวอร์เตอร์ LCD Full Digital ขนาด 230 แอมป์ จำนวน 5 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

4 ต.ค. 2564 159

ประกาศร่างTOR/ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานทาสีภายนอกอาคาร สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี จำนวน 5 อาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2

4 ต.ค. 2564 153

ราคากลางการจัดซื้อเครื่องเชื่อมทิก ระบบอินเวอร์เตอร์ LCD Full Digital ขนาด 230 แอมป์

10 ก.ย. 2564 160

ประกาศร่างTOR/ร่างเอกสารประกวดราคาเครื่องเชื่อมทิก ระบบอินเวอร์เตอร์ LCD Full Digital ขนาด 230 แอมป์

10 ก.ย. 2564 173

ปฏิทินกิจกรรม

/// end if

วีดิทัศน์

ชื่อวีดิทัศน์: มารยาทในการรับโทรศัพท์ ข้อควรปฏิบัติเมื่อเป็นผู้รับสาย วิธีรับโทรศัพท์ให้ถูกต้อง

คลังภาพ

ชื่อคลังภาพ: กิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติฯ ต.เขาแก้ว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

บริการประชาชนและสถานประกอบการ