การแสดงผล

+
-

คลังความรู้

ลำดับ ไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
1 ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ แนวคิดหลักการ และวิธีปฏิบัติ.pdf 60
2 การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย.pdf 60
3 รายละเอียดธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ .pdf 68
4 คู่มือธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ.pdf 59
5 ราชกิจจานุเบกษา_ประกาศ คกก.พัฒนารัฐบาลดิจิทัล.pdf 64
6 1.ระบบมาตรฐานการควบคุมภายในหน่วยงาน ปี 2564.pdf 440
7 คู่มือเตรียมการทดสอบ_สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร-ระดับ1-(ภาคความรู้).pdf 959