การแสดงผล

+
-

คลังความรู้

ลำดับ ไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
1 ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ แนวคิดหลักการ และวิธีปฏิบัติ.pdf 131
2 การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย.pdf 111
3 รายละเอียดธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ .pdf 123
4 คู่มือธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ.pdf 112
5 ราชกิจจานุเบกษา_ประกาศ คกก.พัฒนารัฐบาลดิจิทัล.pdf 116
6 1.ระบบมาตรฐานการควบคุมภายในหน่วยงาน ปี 2564.pdf 561
7 คู่มือเตรียมการทดสอบ_สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร-ระดับ1-(ภาคความรู้).pdf 1052