การแสดงผล

+
-

ประวัติหน่วยงาน

                       

                                 ประวัติหน่วยงาน

 

 

ประวัติความเป็นมา

              สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี เป็นหน่วยงานสังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เป็นองค์กรหลักในการดำเนินงาน ประสาน ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพแรงงานให้ได้มาตรฐาน อีกทั้งพัฒนาศักยภาพแรงงานใหม่และแรงงานในสถานประกอบกิจการให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะฝีมือทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ เพื่อรองรับความต้องการของตลาดแรงงาน

 

สถานที่ตั้งหน่วยงาน

              สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี ตั้งอยู่เลขที่ 49 หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี บนเนื้อที่ 213 ไร่ 3 งาน 87 ตารางวา เปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2541