การแสดงผล

+
-

ประวัติหน่วยงาน

       ประวัติความเป็นมา

  • เริ่มดำเนินการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2541 ด้วยชื่อหน่วยงาน “ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดจันทบุรี”
  • ตั้งอยู่เลขที่ 49 หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
  • มีพื้นที่จำนวน 213 ไร่ 3 งาน 87 ตารางวา        
  • ภายหลังกรมพัฒนาฝีมือแรงงานมีคำสั่งที่ 2072/2559 กำหนดชื่อหน่วยงานภายในกรมพัฒนาฝีมือแรงงานที่ปฏิบัติงานในภูมิภาค จากเดิม “ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดจันทบุรี” เป็น “สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี”

  • คำสั่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่ 24/2566 เรื่องกำหนดชื่อสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน และชื่อหัวหน้าหน่วยงาน จากเดิม “สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี” เป็น “สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 32 จันทบุรี”