การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 32 จันทบุรี รับสมัครฝึกอบรม ให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แรงงานนอกระบบ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ และแรงงานที่กลับจากเหตุการณ์สู้รบ ณ ประเทศอิสราเอล

5 ธ.ค. 2566

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 32 จันทบุรี ขอสำรวจความต้องการฝึกอบรมของนักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ (อายุระหว่าง 15 - 25 ปี)

10 พ.ย. 2566

สพร.32 จันทบุรี เปิดรับสมัครประเมินรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

7 พ.ย. 2566

สพร.32 จันทบุรี เปิดรับสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1

20 ต.ค. 2566

สพร.32 จันทบุรี เปิดรับสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

20 ต.ค. 2566

สพร.32 จันทบุรี เปิดรับสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างซ่อมรถยนต์ ระดับ 1

20 ต.ค. 2566

สพร.32 จันทบุรี เปิดรับสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

4 ต.ค. 2566

รับสมัครประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ 1

3 ต.ค. 2566

สพร. 32 จันทบุรี เปิดรับสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายนอกอาคาร ระดับ 1

15 มี.ค. 2566