การแสดงผล

+
-

ข้อมูลผลการดำเนินงาน

ประเภทไฟล์ ชื่อ ผลการดำเนินงาน วันที่บันทึกข้อมูล ดาวน์โหลด
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือนเมษายน 2566 11/05/2566
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือนมีนาคม 2566 18/04/2566
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 18/04/2566
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือนมกราคม 2566 05/02/2566
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือนธันวาคม 2565 11/01/2566
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 17/12/2565
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนตุลาคม 2565 07/11/2565
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน ก.ย. 2565 21/10/2565
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน ส.ค. 2565 23/09/2565
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน ก.ค. 2565 23/09/2565
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน มิ.ย. 2565 23/09/2565
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน พ.ค. 2565 23/09/2565