การแสดงผล

+
-

จัดประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพภาคบริการ สาขาพนักงานขับรถบรรทุก ครั้งที่ 3/2566 ณ ห้องประชุมกรมการขนส่งทางบก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

31 พ.ค. 2566 00:00:00