การแสดงผล

+
-

เปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “ข้อกำหนด ISO/IEC 17024:2012 และเทคนิคการตรวจประเมินตามมาตรฐาน ISO/IEC 17024:2012” รุ่นที่ 1

22 พ.ย. 2565 00:00:00

...
...
...
...
...
...
...
21 พ.ย. 65 เวลา 09.00 น. 
 
นายสุทธิพงษ์ โกศลวิริยะกิจ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “ข้อกำหนด ISO/IEC 17024:2012 และเทคนิคการตรวจประเมินตามมาตรฐาน ISO/IEC 17024:2012” รุ่นที่ 1 เพื่อให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้พัฒนาและควบคุมกระบวนการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติให้มีมาตรฐาน ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เกิดความโปร่งใส มีความน่าเชื่อถือ ผู้รับบริการมีความมั่นใจในกระบวนการทดสอบ ดำเนินการฝึกอบรมโดยสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ณ ห้องซาเลอโน โรงแรมพาลาซโซ่ กรุงเทพมหานคร