การแสดงผล

+
-

ประชาสัมพันธ์

วันที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. นางสาวจำลองลักษณ์ ก่ายแก้ว เลขานุการกรม ร่วมประชุมหารือการบริหารจัดการพื้นที่อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยมีนางสาวไพลิน จินดามณีพร รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานการประชุมและผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอัมพร จุณณานนท์ ชั้น 10 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และเข้าตรวจพื้นที่ก่อสร้างอาคารสำนักงาน สูง 6 ชั้น

23 มี.ค. 2566 13

วันพุธที่ 22 มีนาคม 2566 นางสาวจำลองลักษณ์ ก่ายแก้ว เลขานุการกรมพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมสมชาติ เลขาลาวัณย์ ชั้น 10 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

23 มี.ค. 2566 22

วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 15.00 น. นางสาวจิตชญา อ่ำสาริกา เลขานุการกรม จัดประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมอัมพร จุณณานนท์ ชั้น 10 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

23 พ.ค. 2565 220

ประกาศสำนักงานเลขานุการกรม เรื่อง มาตรการกำกับเรื่องการใช้รถยนต์ราชการ

23 พ.ค. 2565 161

ปฏิทินกิจกรรม

/// end if

วีดิทัศน์

ชื่อวีดิทัศน์: มาตรการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบของหน่วยงาน

คลังภาพ

ชื่อคลังภาพ: ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565