การแสดงผล

+
-

คลังความรู้

ลำดับ ไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
1 สมุดโทรศัพท์ กพร. (ส่วนกลาง) .xlsx 46
2 สมุดโทรศัพท์ กพร. (ส่วนภูมิภาค).xlsx 65
3 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.2566 ประจำเดือนเมษายน 2566.jpg 45
4 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.2566 ประจำเดือนกันยายน 2566.jpg 13
5 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.2566 ประจำเดือนสิงหาคม 2566.jpg 13
6 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.2566 ประจำเดือนกรกฎาคม 2566.jpg 23
7 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.2566 ประจำเดือนมกราคม 2566.jpg 36
8 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.2566 ประจำเดือนธันวาคม 2565.jpg 38
9 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.2566 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565.jpg 36
10 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.2566 ประจำเดือนตุลาคม 2565.jpg 35
11 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.2566 ประจำเดือนมีนาคม 2566.jpg 41
12 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.2566 ประจำเดือนมิถุนายน 2566.jpg 25