การแสดงผล

+
-

แสดงความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ สายด่วน 1506 กด 4 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

เจ้าหน้าที่รับสายทุกวันเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น.

นอกเวลาราชการเป็นระบบอัตโนมัติและรับฝากข้อความ