การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเจตนารมณ์เป็น“องค์กรไร้ความรุนแรง”

28 ก.ย. 2566

มาตรการและแนวทางการปฏิบัติ ลดการใช้กระดาษ

6 ส.ค. 2566

กิจกรรมยกย่องเชิดชูบุคลากรและหน่วยงานที่มีคุณธรรมหรือทำความดีจนเป็นแบบอย่างและมอบใบประกาศนียบัตรให้บุคลากรและหน่วยงาน

30 มิ.ย. 2566

ขอเชิญชมการถ่ายทอดสดการเสวนาเรื่อง ความท้าทายในการพัฒนาทักษะดิจิทัลเมื่อเข้าสู่ยุค AI

23 มิ.ย. 2566

ประชุมเพื่อขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมของสำนักงานเลขานุการกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

15 มิ.ย. 2566

ประกาศสำนักงานเลขานุการกรม เรื่อง มาตรการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบของหน่วยงาน

14 มิ.ย. 2566

นางสาวจำลองลักษณ์ ก่ายแก้ว เลขานุการกรม ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมของสำนักงานเลขานุการกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

13 มิ.ย. 2566

สำนักงานเลขานุการกรมขอแสดงความยินดีกับนายบุญฤทธิ์ พยุงสกุล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

13 มิ.ย. 2566

วันที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. นางสาวจำลองลักษณ์ ก่ายแก้ว เลขานุการกรม ร่วมประชุมหารือการบริหารจัดการพื้นที่อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยมีนางสาวไพลิน จินดามณีพร รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานการประชุมและผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอัมพร จุณณานนท์ ชั้น 10 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และเข้าตรวจพื้นที่ก่อสร้างอาคารสำนักงาน สูง 6 ชั้น

23 มี.ค. 2566