การแสดงผล

+
-

วีดิทัศน์

ชื่อวีดิทัศน์: การรายงานผลการฝึกเตรียมเข้าทำงาน (การแจ้งผู้สำเร็จการฝึก) สำหรับสถานประกอบกิจการ

คลังภาพ

ชื่อคลังภาพ: 24 พ.ค. 65 เวลา 13.30 น. นายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน และผ่านแอปพลิเคชัน Zoom Meeting ณ ห้องประชุมสมชาติ เลขาลาวัณย์ ชั้น 10 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

บริการประชาชนและสถานประกอบการ