การแสดงผล

+
-

ประชาสัมพันธ์

ประกาศกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรที่มีความประพฤติดีด้านคุณธรรม จริยธรรม มีจิตอาสา ทำความดีต่อผู้อื่น สังคม แม้จะไม่ใช่หน้าที่ของตนเอง

21 พ.ค. 2567

ประกาศกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง ยกย่องสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

17 พ.ค. 2567 5

ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 3/2567

30 เม.ย. 2567 31

ประกาศกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง : ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

24 เม.ย. 2567 119

วีดิทัศน์

ชื่อวีดิทัศน์: วิธีการกรอกแบบติดตามผลสัมฤทธิ์จากการฝึกอบรม ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมฯ 2545

คลังภาพ

ชื่อคลังภาพ: 24 พ.ค. 65 เวลา 13.30 น. นายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน และผ่านแอปพลิเคชัน Zoom Meeting ณ ห้องประชุมสมชาติ เลขาลาวัณย์ ชั้น 10 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

บริการประชาชนและสถานประกอบการ