การแสดงผล

+
-

ติดต่อเรา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนที่เดินทาง : 

 

สถานที่ติดต่อ

 • กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน  และงานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน
 • กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
 • ถนนมิตรไมตรี  แขวงดินแดง  เขตดินแดง  กรุงเทพฯ  10400 

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อหน่วยงานภายใน

 • ฝ่ายบริหารทั่วไป
  โทร. 02-643-4982
  E-mail : sdpd4977@gmail.com
 • กลุ่มงานการเงินและบัญชีกองทุน  
  ฝ่ายการเงิน โทร. 02-245-3217
  ฝ่ายบัญชี โทร. 02-245-3649
  E-mail : sdf.dsd2017@gmail.com
 • กลุ่มบริหารกองทุน (เงินอุดหนุนและเงินกู้)
  โทร. 02-6436039
  E-mail : contact..dsd421@gmail.com
 • กลุ่มงานส่งเสริมการรับรองสิทธิประโยชน์
  โทร. 02-246-1937
  E-mail : prb.eservice@gmail.com
 • กลุ่มงานนโยบายและแผนงานส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
  โทร. 02-245-2365 โทรสาร. 02-245-3700
  E-mail : secretary.sdpaa@gmail.com

เว็บไซต์ : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดต่อเรา