การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีจำนวน 1 อัตรา จังหวัดเชียงราย

9 พ.ค. 2566

หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือหรืออุดหนุนจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ฉบับที่ 2

4 เม.ย. 2566

จดหมายข่าววินัยฉบับที่ 3/2565

31 มี.ค. 2566

ประกาศกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

3 มี.ค. 2566

ประกาศกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ ครั้งที่ ๑ การทดสอบความรู้ความสามารถ และมีสิทธิเข้ารับการทดสอบ ครั้งที่ ๒ การสอบสัมภาษณ์ และกำหนดวัน เวลา สถานที่เข้ารับการทดสอบ

20 ก.พ. 2566

ประกาศกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง เลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ ครั้งที่ ๑ การทดสอบความรู้ความสามารถ และมีสิทธิเข้ารับการทดสอบ ครั้งที่ ๒ การสอบสัมภาษณ์ และกำหนดวัน เวลา สถานที่เข้ารับการทดสอบ

14 ก.พ. 2566

แบบสำรวจความพึงพอใจของ “ผู้ขอกู้ยืมเงิน” และ “ผู้ขอรับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน” กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีบัญชี 2566

14 ก.พ. 2566

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ฉบับที่2

13 ก.พ. 2566

จดหมายข่าววินัยและคุณธรรม ฉบับที่ 2/2566

10 ก.พ. 2566