การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศกลุ่มตรวจสอบภายใน เรื่อง : รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

22 เม.ย. 2567

DSD Channel Ep: 37 "เงินช่วยเหลือหรือเงินอุดหนุนกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน"

22 เม.ย. 2567

เชิญรับชม สกู๊ปกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ตอนที่ 1 การให้เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนจากกองทุน

20 เม.ย. 2567

ประกาศ ! ผู้ประกอบกิจการยื่นแบบแสดงการส่งเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ผ่านระบบออนไลน์ PRB e-Service ภายใน 31 มีนาคม นี้ ก่อนถูกปรับ

27 มี.ค. 2567

"เตือนภัย! เพจปลอมว่อน ชวนทำงาน จูงใจรายได้ดี กรมพัฒน์แจ้งอย่าหลงเชื่อ"

27 มี.ค. 2567

ประชาสัมพันธ์สื่อกราฟิกเคลื่อนไหว (Motion Graphic) เกี่ยวกับสารทำความเย็นธรรมชาติเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับสารทำความเย็นธรรมชาติและผลกระทบต่อชั้นบรรยากาศโลก

27 มี.ค. 2567

ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 2/2567

26 มี.ค. 2567

โครงการ THE BEST OF DSD ก้าวสู่ THAILAND SOFT POWER

15 มี.ค. 2567

กฎหมาย ระเบียบ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องภายใต้ภารกิจของกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

11 มี.ค. 2567