การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 ใบสมัครฝึกและทดสอบมาตรฐานแบบใหม่ เริ่มตั้งแต่กันยายน 2564 281
2 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 130
3 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพแรงงานในสถานประกอบกิจการและการให้บริการระบบ E-Service (จำนวน 4 แผ่น) 899
4 แบบสำรวจข้อมูลการจัดฝึกอบรม 348
5 แบบสำรวจความต้องการ-กพร.ปจ สมุทรปราการ 234
6 รวมเอกสารเงิน ช่วยเหลือหรืออุดหนุน 297
7 หลักสูตร WT เทคโนโลยีงานเชื่อม 3,205
8 หลักสูตร FT อุตสาหกรรมศิลป์ 1,058
9 หลักสูตร EE เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 684
10 หลักสูตร AM เทคโนโลยียานยนต์ 1,144
11 หลักสูตร CT เทคโนโลยีก่อสร้าง 617
12 การให้เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 13,203