การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 รวมกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานในรูปแบบไฟล์เอกสารดิจิทัล
2 ใบสมัครฝึกและทดสอบมาตรฐานแบบใหม่ เริ่มตั้งแต่กันยายน 2564 819
3 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 293
4 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพแรงงานในสถานประกอบกิจการและการให้บริการระบบ E-Service (จำนวน 4 แผ่น) 1,188
5 แบบสำรวจข้อมูลการจัดฝึกอบรม 378
6 แบบสำรวจความต้องการ-กพร.ปจ สมุทรปราการ 258
7 รวมเอกสารเงิน ช่วยเหลือหรืออุดหนุน 318
8 หลักสูตร WT เทคโนโลยีงานเชื่อม 3,850
9 หลักสูตร FT อุตสาหกรรมศิลป์ 1,360
10 หลักสูตร EE เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 789
11 หลักสูตร AM เทคโนโลยียานยนต์ 1,424
12 หลักสูตร CT เทคโนโลยีก่อสร้าง 814