การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑ สมุทรปราการ เปิดรับสมัครแรงงานในสถานประกอบการ แรงงานใหม่ ลูกจ้าง และบุคคลทั่วไป เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

14 ก.ย. 2564

นายชัยชนะ เดชแพ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ ร่วมต้อนรับ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในการเดินทางไปตรวจราชการจังหวัดสมุทรปราการ

12 ก.ย. 2564

ด่วน !!เปิดรับสมัครฝึกยกระดับฝีมือ ออนไลน์ผ่าน Facebook group ฟรี!!!

2 ก.ย. 2564

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ครั้งที่ 1/2564

17 ส.ค. 2564

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑ สมุทรปราการ ดำเนินการประเมินและออกหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ ๑

12 ส.ค. 2564

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ ได้รับมอบแอลกอฮอล์ 95% จำนวน 80 ลิตร จากบริษัท ที เพอร์ชัน แมเนจเม้นท์ จำกัด

9 ส.ค. 2564

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ

20 ก.ค. 2564

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรปราการ

12 ก.ค. 2564

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานราชการเฉพาะกิจ

12 ก.ค. 2564