การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมแผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินรอบ 6 เดือน

30 เม.ย. 2567

เยี่ยมชมและให้กำลังใจผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ กลุ่มผู้สูงอายุ

30 เม.ย. 2567

จัดกิจกรรม CSR วันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2567

26 เม.ย. 2567

ร่วมประชุมและรับมอบนโยบาย

22 เม.ย. 2567

ประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงานตามประเด็นแผนการตรวจราชการ

2 เม.ย. 2567

มอบวุฒิบัตร ฝึกอาชีพเสริมให้แก่ทหารกองประจำการ “หลักสูตร การเดินสายไฟฟ้าในบ้านพักอาศัย ” (60 ชม.)

1 เม.ย. 2567

เข้าเยี่ยมชมและให้กำลังใจผู้เข้ารับการฝึกอบรม

26 มี.ค. 2567

ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร

26 มี.ค. 2567

ประเมินความรู้ความสามารถ ครั้งที่ 20/2567

12 มี.ค. 2567