การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ ออกตรวจตราให้คำแนะนำศูนย์ทดสอบและ ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถตามมาตรา 26/4(2) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี

19 ม.ค. 2565

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ มอบกระเช้าของขวัญ และหนังสือขอบคุณ ให้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเจริญราษฎร์

14 ม.ค. 2565

ผู้อำนวยการโรงเรียนพระดาบส พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมภารกิจของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ

13 ม.ค. 2565

ฝึกทักษะออนไลน์

6 ม.ค. 2565

การประชาสัมพันธ์สัญลักษณ์ในการบูรณาการแผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย

24 ธ.ค. 2564

การยื่นรายงานการฝึกอบรมประจำปี พ.ศ. 2564 ในระบบ e-service

24 ธ.ค. 2564

แนะนำบริการของขวัญปีใหม่ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

23 ธ.ค. 2564

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ เปิดจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565

22 ธ.ค. 2564

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ จัดสัมมนา เรื่อง สิทธิประโยชน์จากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

21 ธ.ค. 2564