การแสดงผล

+
-

ประชาสัมพันธ์

วันที่ 3 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. นางสาวเพลินพิศ คำพันธุ์ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงานและรับรองความรู้ความสามารถ เข้าควบคุมกำกับดูแล ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร

3 เม.ย. 2567

วันที่ 27 มีนาคม 2567 นายจักรพันธ์ จ๊อดดวงจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการประจำจังหวัดพิจิตร ครั้งที่๓๒๕๖๗ (ครั้งที่๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖) เพื่อพิจารณาคำร้องขอกู้ยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพสำหรับคนพิการ

27 มี.ค. 2567 8

วันที่ 27 มีนาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร มอบหมายเจ้าหน้าที่ออกตรวจสถานประกอบกิจการ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

27 มี.ค. 2567 6

วันที่ 26 มีนาคม 2567 นายจักรพันธ์ จ๊อดดวงจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร มอบหมายให้นางสาวเพลินพิศ คำพันธุ์ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร จัดพิธีมอบเครื่องมือพื้นฐานชุดการฝึก (ชุดเครื่องมือทำมาหากิน)

26 มี.ค. 2567 7

ข่าวประกวดราคา

ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร ประจำปีงบประมาณ 2567

1 พ.ย. 2566 53

ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความสะอาดพนักงานรักษาดูแลต้นไม้สนามหญ้าและสวนหย่อม พนักงานขับรถ ของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร ประจำปีงบประมาณ 2567

1 พ.ย. 2566 50

เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม ถึง เดือนธันวาคม 2564)

24 ม.ค. 2565 377

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาส4-64

28 ต.ค. 2564 460

ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกไตรมาส2-64

30 เม.ย. 2564 678

ประกาศ

15 ก.พ. 2564 684

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม

8 เม.ย. 2563 1,355

ประกาศจัดซื้อรถยนต์โดยสาร (ดีเซล) ขนาด ๑๒ ที่นั่ง ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังส่ง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

24 ก.พ. 2563 970

(ร่าง)ประกาศประกวดราคาซื้อรถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) และรับคำวิจารณ์

18 ก.พ. 2563 913

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3

26 ก.ค. 2562 11,384

วีดิทัศน์

ชื่อวีดิทัศน์: DSD Channel Ep:36 มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ฝึกสอนมวยไทยระดับ 1

คลังภาพ

ชื่อคลังภาพ: ประชาสัมพันธ์

บริการประชาชนและสถานประกอบการ