การแสดงผล

+
-

ประชาสัมพันธ์

วันที่ 4 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 น. นางสาวน้อยหน่า บางสีองค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงานและรับรองความรู้ความสามารถ เข้าควบคุมกำกับดูแล ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร

4 ก.ค. 2567

วันที่ 4 กรกฎาคม 2567 เวลา 07.00 น นางสาวน้อยหน่า บางสีองค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

4 ก.ค. 2567

วันที่ 2 กรกฎาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร เปิดฝึกอบรมการฝึกยกระดับฝีมือ หลักสูตรผู้ประกอบการธุรกิจเครื่องดื่ม (30 ชั่วโมง) รุ่นที่ 12/2567

4 ก.ค. 2567

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 นางสาวน้อยหน่า บางสีองค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร เปิดฝึกอบรมการฝึกยกระดับฝีมือ หลักสูตร ผู้ควบคุมรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน 10 ตัน ระดับ 1 (30 ชั่วโมง) รุ่นที่ 2/2567

4 ก.ค. 2567

ข่าวประกวดราคา

ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา เครื่องเชื่อมทิก ระบบอินเวอร์เตอร์ LCD Full Digital

5 มิ.ย. 2567 17

ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร ประจำปีงบประมาณ 2567

1 พ.ย. 2566 87

ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความสะอาดพนักงานรักษาดูแลต้นไม้สนามหญ้าและสวนหย่อม พนักงานขับรถ ของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร ประจำปีงบประมาณ 2567

1 พ.ย. 2566 84

เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม ถึง เดือนธันวาคม 2564)

24 ม.ค. 2565 410

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้าง รายไตรมาส4-64

28 ต.ค. 2564 543

ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกไตรมาส2-64

30 เม.ย. 2564 714

ประกาศ

15 ก.พ. 2564 719

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม

8 เม.ย. 2563 1,400

ประกาศจัดซื้อรถยนต์โดยสาร (ดีเซล) ขนาด ๑๒ ที่นั่ง ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังส่ง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

24 ก.พ. 2563 1,024

(ร่าง)ประกาศประกวดราคาซื้อรถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) และรับคำวิจารณ์

18 ก.พ. 2563 989

วีดิทัศน์

ชื่อวีดิทัศน์: อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้กำลังใจเยาวชน สาขาการประกอบอาหาร

คลังภาพ

ชื่อคลังภาพ: ประชาสัมพันธ์

บริการประชาชนและสถานประกอบการ