การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมพัฒน์ ติวเข้ม จนท.ประจำโรงเรือนเกษตรอัจฉริยะ บริการแรงงานภาคการเกษตรก้าวทันเทคโนโลยี

22 ก.พ. 2567

ประชาสัมพันธ์ การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดแล่ะเสื่อมสภาพ

22 ก.พ. 2567

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 นายจักรพันธ์ จ๊อดดวงจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน ร่วมเปิดโครงการสัมมนา เรื่อง สิทธิประโยชน์จากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

20 ก.พ. 2567

สมัครงาน พนักงานบริบาลดูแลผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ร่วมกับ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท และโรงพยาบาลผู้สูงอายุและศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู (Chersery Home International)

20 ก.พ. 2567

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๗

19 ก.พ. 2567

ประชาสัมพันธ์วารสาร DSD News อิเล็กทรอนิกส์ (๔-book) ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๕๔

19 ก.พ. 2567

ประชาสัมพันธ์ "งานมหกรรมของดีเมืองพิจิตร 2567 "

19 ก.พ. 2567

ประชาสัมพันธ์รายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดพิจิตร ไตรมาส ๔/๒๕๖๖

19 ก.พ. 2567

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 นายจักพันธ์ จ๊อดดวงจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร ตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมการขับเคลื่อนระบบบริหารการฝึกอบรมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (CMI) ภาคปฏิบัติ การฝึกยกระดับฝีมือ หลักสูตร การเชื่อมแม็ก ระดับ 1 รุ่นที่ 2/2567

14 ก.พ. 2567