การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

เผยแพร่งบทดลองและรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2565

19 ต.ค. 2565

ฝึกช่างเชื่อมแม็ก ด้วย CMI

8 มิ.ย. 2565

ตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการ

26 พ.ค. 2565

กิจกรรมบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม

26 พ.ค. 2565

อบรมเทคนิคการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน

25 พ.ค. 2565

อบรมผู้สูงอายุทำขนมไทย

25 พ.ค. 2565

อบรมการติดตั้งเครื่องรดน้ำอัตโนมัติ

24 พ.ค. 2565

ลงนาม MOU สถานศึกษาเพื่อพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง

24 พ.ค. 2565

ทดสอบช่างไฟฟ้าภายนอกอาคาร

6 พ.ค. 2565