การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ โครงการบรรพชาอุปสมบท เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

18 มิ.ย. 2567

วันที่ 17 มิถุนายน 2567 เวลา 16.30 น. นางสาวน้อยหน่า บางสีองค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร เข้าร่วมกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

18 มิ.ย. 2567

วันที่ 17 มิถุนายน 2567 นางสาวน้อยหน่า บางสีองค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร มอบหมายให้หัวหน้าฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดการฝึกอบรม

18 มิ.ย. 2567

ประชาสัมพันธ์ จุลสารคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดพิจิตร ประจำเดือนมิถุนายน 2567

14 มิ.ย. 2567

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร มอบหมายฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงานและรับรองความรู้ความสามารถ ดำเนินการรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

14 มิ.ย. 2567

วันที่ 6 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 น. นางสาวเพลินพิศ คำพันธุ์ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร พร้อมเจ้าหน้าที่ มอบเครื่องมือพื้นฐานชุดการฝึก (ชุดเครื่องมือทำมาหากิน)

6 มิ.ย. 2567

วันที่ 5 มิถุนายน 2567 เวลา 14.30 น. นางสาวเพลินพิศ คำพันธุ์ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร พร้อมเจ้าหน้าที่ มอบเครื่องมือพื้นฐานชุดการฝึก (ชุดเครื่องมือทำมาหากิน

6 มิ.ย. 2567

วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 นางสาวเพลินพิศ คำพันธุ์ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมรัฐพิธีวันที่ระลึก"พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว" ประจำปี ๒๕๖๗

31 พ.ค. 2567

ประชาสัมพันธ์งาน Ignite Tourism Thailand : TAT Skill Factory การพัฒนาบุคลากร ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเพื่อสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวและเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวไทย

31 พ.ค. 2567