การแสดงผล

+
-

ข้อมูลผลการดำเนินงาน

ประเภทไฟล์ ชื่อ ผลการดำเนินงาน วันที่บันทึกข้อมูล ดาวน์โหลด
แผนการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2565 26/01/2565
รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 29/10/2564
ผลการปฏิบัติงาน/การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564 06/09/2564
แผนการปฏิบัติงาน/การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 12/03/2564
การจัดสรรและการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2559 15/03/2559
สรุปยอดการเบิกจ่ายงบประมาณเดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 29/12/2558