การแสดงผล

+
-

คลังความรู้

ลำดับ ไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
1 คู่มือที่ 20 คนครัวบนเรือ .docx 473
2 คู่มือที่20_optimized.jpg 266
3 book_business_man.pdf 719
4 มาตรฐานอาชีพ-tsco2544.pdf 778
5 การจัดประเภทอาชีพ.xlsx 417
6 cmyk-01.png 297
7 w6-2561.pdf 286
8 การบริหารโครงการเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ 2564-ประชุมแผน22กย63.pdf 343
9 01-report-supply-chain-of-10-s-curve-industries-final.pdf 1050
10 01_ทิศทางการพัฒนากำลังแรงงาน-ธปท..pdf 572
11 SDQA Web.jpg 558
12 SDQA_Web_.pptx 863