การแสดงผล

+
-

คลังความรู้

ลำดับ ไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
13 เอกสารประกอบการสัมมนาโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงาน_18-19 เม.ย.2561.jpg 757
14 Project of SDQA 2018.pdf 668
15 แบบประเมินkm2559.pdf 1976
16 doc01712720160328144528.pdf 2392
17 doc01712620160328144416.pdf 2221
18 7_File_4เทคนิคในการสร้างสื่อ_08042558142427_.ppsx 776
19 7_File_แนวคิด 1 ต่อ 9.pdf 970
20 KMoitt-2558-2.pdf 1189
21 km03.pdf 1894
22 km02.pdf 824
23 km01.pdf 916
24 Finalหนังสือกรมพัฒนา.PDF 2757