การแสดงผล

+
-

คลังความรู้

ลำดับ ไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
13 เอกสารประกอบการสัมมนาโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงาน_18-19 เม.ย.2561.jpg 695
14 Project of SDQA 2018.pdf 604
15 แบบประเมินkm2559.pdf 1901
16 doc01712720160328144528.pdf 2346
17 doc01712620160328144416.pdf 2154
18 7_File_4เทคนิคในการสร้างสื่อ_08042558142427_.ppsx 734
19 7_File_แนวคิด 1 ต่อ 9.pdf 926
20 KMoitt-2558-2.pdf 1094
21 km03.pdf 1818
22 km02.pdf 781
23 km01.pdf 866
24 Finalหนังสือกรมพัฒนา.PDF 2685