การแสดงผล

+
-

คลังความรู้

ลำดับ ไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
13 13font_thai.zip 555
14 หลักสูตรยกระดับตามมาตรฐาน.PDF 350
15 สมุดบันทึกความก้าวหน้ารายบุคคล.PDF 493
16 คู่มือการฝึกตามความสามารถ ( CBT ).PDF 854
17 วิธีกู้ข้อมูล.pdf 2154
18 วิธีแก้ปัญหาไวรัสซ่อนไฟล์ในแฟรชไดร์.pdf 823
19 ส่วนประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์.ppt 1232
20 การต่อสาย LAN.doc 10452
21 การแก้ไขและซ่อมคอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง.doc 2727
22 108 ปัญหา เครื่องคอมพิวเตอร์.doc 11265
23 “วิธีซ่อมแซมและแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง.pdf 11224