การแสดงผล

+
-

คลังภาพ

ชื่ออัลบั้ม :: การสัมมนาเพื่อเตรียมการขยายผลการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานสู่ระบบราชการ 4.0