การแสดงผล

+
-

คลังภาพ

ชื่ออัลบั้ม :: การศึกษาดูงานองค์การที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการบริหารจัดการองค์การ เมื่อวันพุธที่ 26 ธันวาคม 2561 ณ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข