การแสดงผล

+
-

คลังภาพ

ชื่ออัลบั้ม :: ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การชี้แจงกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการระดับหน่วยงานภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 19 -20 ะันวาคม 2561 ณ โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ