การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

การสัมมนาการจัดทำแผนพัฒนาองค์การ (Organization Transformation Plan) ในการปรับเปลี่ยนและยกระดับการทำงานของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานตามบทบาทใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 – 2568

15 มี.ค. 2566

การประชุมการจัดทำแผนพัฒนาองค์การ (Organizational Transformation Plan) ในการปรับเปลี่ยนและยกระดับการทำงานของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานตามบทบาทใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2568

8 มี.ค. 2566

ประชาสัมพันธ์รายงานผลการประชุมติดตามการดำเนินงานตามภารกิจการเดินทางไปราชการต่างประเทศของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566

2 มี.ค. 2566

การประชุมเตรียมข้อมูลรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) รายหมวด ขั้นตอนที่ 2

20 ก.พ. 2566

การประชุมหารือการจัดทำร่างแผนปฏิบัติการ Digital Transformation รองรับการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ

20 ก.พ. 2566

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการ Pitching Project เพื่อการปรับบทบาทและโครงสร้างใหม่ผ่านระบบ Zoom Meeting

2 ก.พ. 2566

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการข้อเสนอมุมมองเพื่อการปรับบทบาทและโครงสร้างใหม่

25 ม.ค. 2566

การประชุมหารือการดำเนินการสมัครเข้ารับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) รายหมวด และคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 (PMQA 4.0)

23 ธ.ค. 2565

การประชุม Clinic Design Thinking ครั้งที่ 2 ผ่านระบบ Zoom Meeting

22 ธ.ค. 2565