การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 หลักสูตรร่วมกับบริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด 11
2 หลักสูตรร่วมกับบริษัท โกโซเชียล จำกัด 7
3 หลักสูตรร่วมกับโรงพยาบาลศิครินทร์ 19
4 ฟอนต์ ราชการ 55
5 หลักสูตรร่วมกับบริษัท ไลน์แมน (ประเทศไทย) จำกัด 53
6 หลักสูตรร่วมกับบริษัท เซฟ-ที-คัท ประเทศไทย จำกัด 60
7 หลักสูตรร่วมกับบริษัท โอเชี่ยน เวิร์คส์ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด 69
8 บทสรุปผู้บริหาร (Future skill) วพ.ผส 97
9 สรุปข้อมูลการดำเนินงานตามกรอบ MOU 75
10 ผลกระทบจากนโยบายการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 38
11 หลักสูตรร่วมกับบริษัท เน็กซเตอร์ ดิจิตอล แอนด์ โซลูชั่น จำกัด 49
12 คู่มือปฏิบัติงานการประสานเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรต่าง ๆ 82