การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการพัฒนาศักยภาพให้แก่กำลังแรงงานและบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ

29 พ.ค. 2566

การประชุมหารือแนวทางความร่วมมือการพัฒนาฝีมือแรงงานกลุ่มช่างก่อสร้าง

19 พ.ค. 2566

พิธีรับมอบผลิตภัณฑ์กระเบื้องเซรามิกปูพื้น เพื่อนำไปใช้พัฒนาฝีมือแรงงานช่างปูกระเบื้อง

18 พ.ค. 2566

พิธีมอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการติดตั้งและซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก และเข้าเยี่ยมชมศูนย์บริการซัมซุง

12 พ.ค. 2566

การรับมอบเครื่องมืออุปกรณ์และเข้าร่วมติดตามผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงานช่างเครื่องปรับอากาศของ สพร.33 ตราด

11 พ.ค. 2566

การเข้าร่วมติดตามผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงานช่างเครื่องปรับอากาศของ สพร.32 จันทบุรี

10 พ.ค. 2566

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการและการพัฒนาฝีมือแรงงานบุคลากรด้านการขนส่งสินค้าทางอากาศและโลจิสติกส์การบิน

9 พ.ค. 2566

การประชุมเพื่อหารือแนวทางความร่วมมือการพัฒนาฝีมือแรงงาน

28 เม.ย. 2566

การประชุมหารือแผนทางการพัฒนาฝีมือแรงงานด้านช่างติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์

26 เม.ย. 2566