การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมหารือแนวทางความร่วมมือการพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่ทหารกองประจำการและก่อนปลดประจำการ

23 ก.พ. 2567

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงานกลุ่มช่างก่อสร้าง

20 ก.พ. 2567

ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการประชุมคณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพแห่งชาติ (กพร.ปช.) ครั้งที่ 1/2567

16 ก.พ. 2567

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงานด้านดิจิทัล

15 ก.พ. 2567

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงานการให้บริการด้านขนส่งสาธารณะ

14 ก.พ. 2567

การประชุมหารือแนวทางความร่วมมือการพัฒนาฝีมือแรงงานช่างติดตั้งและซ่อมบำรุงรักษาเครื่องชงกาแฟ

12 ก.พ. 2567

การประชุมหารือแนวทางความร่วมมือการพัฒนายกระดับฝีมืออาชีพนวดแผนไทย

9 ก.พ. 2567

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษ

6 ก.พ. 2567

การประชุมหารือแนวทางความร่วมมือการพัฒนาฝีมือแรงงานการให้บริการด้านขนส่งสาธารณะ

5 ก.พ. 2567