การแสดงผล

+
-

แนะนำช่างฝีมือ

รูป ชื่อ-นามสุกล อีเมล หลักสูตรที่จบ ดูเพิ่มเติม
นายประดิษฐ์ - ขาวดี - จบฝึกหลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน สาขาช่างซ่อมรถยนต์ จากศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตรัง
นางสาวเพ็ญทิวา - จันทร์ฝาก pen13131@hotmail.com จบฝึกหลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน สาขาพนักงานนวดไทย เมื่อปี พ.ศ. 2556