การแสดงผล

+
-

กำหนดการฝึกอบรม

ลำดับ สาขา ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) รูปแบบ วันเริ่ม
ฝึกอบรม
วันสิ้นสุด
ฝึกอบรม
หน่วยงาน
1 การทำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร 18 ปกติ 21 เมษายน 2566 23 เมษายน 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง เต็ม
2 การเชื่อมแม็ก 30 ปกติ 24 เมษายน 2566 28 เมษายน 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง เต็ม
3 การสานตะกร้าด้วยเส้นหวายเทียม 18 ปกติ 24 เมษายน 2566 26 เมษายน 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง เต็ม
4 การทำผ้ามัดย้อม 18 ปกติ 26 เมษายน 2566 28 เมษายน 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง เต็ม
5 ช่างซ่อมและบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ 280 ปกติ 8 พฤษภาคม 2566 10 กรกฎาคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง เต็ม
6 ผู้บังคับปั่นจัน ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั่นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ ฯ 30 ปกติ 8 พฤษภาคม 2566 12 พฤษภาคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง เต็ม
7 การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตร 30 ปกติ 15 พฤษภาคม 2566 19 พฤษภาคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง เต็ม
8 ผู้ประกอบอาหารไทยระดับ1 30 ปกติ 15 พฤษภาคม 2566 19 พฤษภาคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง เต็ม
9 ช่างปูกระเบื้อง 18 ปกติ 22 พฤษภาคม 2566 24 พฤษภาคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง เต็ม
10 มาตรฐานการบริการธุรกิจที่พักแบบวิถีใหม่ (New Normal) 30 ปกติ 22 พฤษภาคม 2566 26 พฤษภาคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง สมัคร
11 การทำศิลปะประดิษฐ์จากลูกปัด 18 ปกติ 22 พฤษภาคม 2566 24 พฤษภาคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง เต็ม
12 การใช้งาน Internet of Things (IoT) ในงานอุตสาหกรรม 30 ปกติ 12 มิถุนายน 2566 16 มิถุนายน 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง สมัคร
13 การทำผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน 18 ปกติ 14 มิถุนายน 2566 16 มิถุนายน 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง เต็ม
14 การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยการแปรรูป 30 ปกติ 19 มิถุนายน 2566 23 มิถุนายน 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง เต็ม
15 การประกอบขนมอบ 30 ปกติ 19 มิถุนายน 2566 23 มิถุนายน 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง เต็ม
16 บาริสต้ามืออาชีพ 30 ปกติ 17 กรกฎาคม 2566 21 กรกฎาคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง เต็ม