การแสดงผล

+
-

แนะนำช่างฝีมือ

สถานประกอบกิจการดีเด่น

ชื่อ - นามสกุล

นางสาวเพ็ญทิวา - จันทร์ฝาก

หลักสูตรที่จบ

จบฝึกหลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน สาขาพนักงานนวดไทย เมื่อปี พ.ศ. 2556

เบอร์โทรศัพท์

080-5197545

อีเมล์

pen13131@hotmail.com

ที่อยู๋

11/13 ซอย 1 ถนนไทรงาม ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000

ประวัติ

นางสาวเพ็ญทิวา จันทร์ฝาก เกิดวันที่ 3 ธันวาคม 2513 อายุ 45 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา ครุศาสตร์บัณฑิต

จบแล้วไปทำอะไร

ทำกิจกรรมร้านนวดเพื่อสุขภาพ

ประสบความสำเร็จอย่างไร

เปิดกิจการร้านนวดเป็นของตนเอง มีอาชีพที่มั่นคง มีรายได้ สามารถดูแลตัวเองและครอบครัวได้