การแสดงผล

+
-

ติดต่อเรา

ผู้อำนวยการ
 
075-570542

งานบริหารทั่วไป 
075-570545

ฝ่ายแผนงานและประเมินผล 
075-570543 075-570545 ต่อ 100

ฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน 
075-570543 075-570543 ต่อ 119

ฝ่ายทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและประเมินรับรองความรู้ความสามารถ
 
075-570543 075-570543 ต่อ 204

แผนที่ตั้ง

ติดต่อผู้ดูแล

นายรัฐพิทักษ์ นาควานิช
 
Tel.083-5136350
E-Mail:ratpitak.na@dsd.go.th
FACEBOOK PAGE : http://www.facebook.com/DsdTrangSkill

ติดต่อเรา