การแสดงผล

+
-

กำหนดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

ลำดับ สาขา รุ่นที่ วันทดสอบ หน่วยงาน
1 ช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ 1 8 พ.ค. 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง สมัคร
2 ช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ 2 22 พ.ค. 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง สมัคร
3 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 20 มิ.ย. 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง สมัคร
4 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 2 11 ก.ค. 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง สมัคร