การแสดงผล

+
-

กำหนดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

ลำดับ สาขา รุ่นที่ วันทดสอบ หน่วยงาน
1 พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยกใช้เครื่องยนต์ 1 5 ส.ค. 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง สมัคร
2 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 10 พ.ย. 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง สมัคร