การแสดงผล

+
-

แบบสอบถามออนไลน์

สรุปแบบสอบถามออนไลน์

แบบสอบถามหลักสูตรการฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ท่านต้องการให้ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตรังเปิดฝึกหลักสูตรใดมากที่สุด
ช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์
150%
พนักงานบันทึกข้อมูล
70%
ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์
180%
ช่างซ่อมรถยนต์
100%
ช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร
190%
ช่างก่อสร้าง
10%
ช่างแต่งผมบุรุษ
40%
ช่างเชื่อม
50%
ช่างเสริมสวย
180%
พนักงานนวดไทย
90%
ทั้งหมด:106
กลับ