หมายเลขแบบสอบถามชื่อแบบสอบถามเลขตัวเลือกชื่อตัวเลือกเลขคำตอบชื่อคำตอบจำนวนคำตอบเปอร์เซ็นต์คำตอบ
947ท่านต้องการให้ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตรังเปิดฝึกหลักสูตรใดมากที่สุด763ช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์190ช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์151500%
947ท่านต้องการให้ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตรังเปิดฝึกหลักสูตรใดมากที่สุด764พนักงานบันทึกข้อมูล492พนักงานบันทึกข้อมูล7700%
947ท่านต้องการให้ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตรังเปิดฝึกหลักสูตรใดมากที่สุด765ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์453ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์181800%
947ท่านต้องการให้ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตรังเปิดฝึกหลักสูตรใดมากที่สุด766ช่างซ่อมรถยนต์461ช่างซ่อมรถยนต์101000%
947ท่านต้องการให้ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตรังเปิดฝึกหลักสูตรใดมากที่สุด767ช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร510ช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร191900%
947ท่านต้องการให้ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตรังเปิดฝึกหลักสูตรใดมากที่สุด769ช่างก่อสร้าง1409ช่างก่อสร้าง1100%
947ท่านต้องการให้ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตรังเปิดฝึกหลักสูตรใดมากที่สุด772ช่างแต่งผมบุรุษ500ช่างแต่งผมบุรุษ4400%
947ท่านต้องการให้ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตรังเปิดฝึกหลักสูตรใดมากที่สุด768ช่างเชื่อม462ช่างเชื่อม5500%
947ท่านต้องการให้ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตรังเปิดฝึกหลักสูตรใดมากที่สุด770ช่างเสริมสวย454ช่างเสริมสวย181800%
947ท่านต้องการให้ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตรังเปิดฝึกหลักสูตรใดมากที่สุด771พนักงานนวดไทย530พนักงานนวดไทย9900%