การแสดงผล

+
-

แบบสอบถามออนไลน์

สรุปแบบสอบถามออนไลน์

แบบสอบถามหลักสูตรการฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ท่านต้องการให้ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตรังเปิดฝึกหลักสูตรใดมากที่สุด
ช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์
140%
พนักงานบันทึกข้อมูล
70%
ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์
170%
ช่างซ่อมรถยนต์
90%
ช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร
190%
ช่างก่อสร้าง
10%
ช่างแต่งผมบุรุษ
30%
ช่างเชื่อม
40%
ช่างเสริมสวย
180%
พนักงานนวดไทย
80%
ทั้งหมด:100
กลับ