การแสดงผล

+
-

แนะนำช่างฝีมือ

รูป ชื่อ-นามสุกล อีเมล หลักสูตรที่จบ ดูเพิ่มเติม
นายนำโชค - มิ่งสมร Pect1995@gmail.com เตรียมเข้าทำงานช่างอิเล็กทรอนิกส์ 10 เดือน ช่างไฟฟ้า 6 เดือน ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ 6 เดือน
นายอาณัติ - แซโชว sasow21@hotmail.com เตรียมเข้าทำงาน ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์