การแสดงผล

+
-

ประชาสัมพันธ์

วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี ออกหน่วยบริการประชาชนตามโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดราชบุรี (จังหวัดเคลื่อนที่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม ตำบลแพงพวย อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

24 พ.ค. 2567

17 พฤษภาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี ออกตรวจสถานประกอบกิจการ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 จำนวน 4 แห่ง

20 พ.ค. 2567 7

14 พฤษภาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดราชบุรี ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 ณ โรงแรม ณ เวลา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

15 พ.ค. 2567 11

9 พฤษภาคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 2/2567 ณ ห้องโอ่งมังกร ร้านอาหารโอ่งข้าวโอ่งน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

13 พ.ค. 2567 9

วีดิทัศน์

ชื่อวีดิทัศน์: สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี ฝึกอบรมแล้วได้อะไร ตอนที่ 1

คลังภาพ

ชื่อคลังภาพ: วันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย ปี 2564

บริการประชาชนและสถานประกอบการ