การแสดงผล

+
-

ประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการฝึกอบรม การฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 2/2566

2 พ.ค. 2566 216

ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม หลักสุตร การฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 1/2566 หลักสูตร ช่างควบคุมเครื่องกัดและเครื่องกลึง รุ่นที่ 1/2566 โครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ กิจกรรมเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจากจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

12 เม.ย. 2566 146

ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลการพัฒนากำลังคนระดับจังหวัด

13 มี.ค. 2566 121

ประชาสัมพันธ์แบบสำรวจความต้องการเกี่ยวกับการเผยแพร่ความรู้ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.)

9 มี.ค. 2566 97

ข่าวประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปี พ.ศ. 2567

29 ก.ย. 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการขับยานพาหนะ ประจำปี พ.ศ. 2567

29 ก.ย. 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้ สนามหญ้า และสวนหย่อม ประจำปี พ.ศ. 2567

29 ก.ย. 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาด ประจำปี พ.ศ. 2567

29 ก.ย. 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปี พ.ศ. 2567

29 ก.ย. 2566

จัดซื้อเดือน เม.ย.-มิ.ย. 66

26 ก.ย. 2566 3

จัดจ้างเดือน เม.ย. - มิ.ย. 65

26 ก.ย. 2566 2

จัดจ้าง เดือน ม.ค.-มี.ค. 66

27 มิ.ย. 2566 47

จัดซื้อ เดือน ม.ค.-มี.ค. 66

27 มิ.ย. 2566 38

จัดจ้างเดือน ต.ค.-ธ.ค.65

20 ม.ค. 2566 131

วีดิทัศน์

ชื่อวีดิทัศน์: สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี ฝึกอบรมแล้วได้อะไร ตอนที่ 1

คลังภาพ

ชื่อคลังภาพ: วันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย ปี 2564

บริการประชาชนและสถานประกอบการ