การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

ประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 1 โครงการ จำนวน 75 รายการ

10 เม.ย. 2567 3

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

10 เม.ย. 2567 3

ราคากลางในการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

10 เม.ย. 2567 3

รายงานสรุปประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำปีงบประมาณ 2567 ไตรมาสที่ 2

4 เม.ย. 2567 4

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2567 (แบบ สขร.1)

4 เม.ย. 2567 5

เผยงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567

14 มี.ค. 2567 13

เผยงบทดลอง ธันวาคม 2566

23 ม.ค. 2567 40

เผยงบทดลอง พฤศจิกายน 2566

23 ม.ค. 2567 28

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2566

4 ม.ค. 2567 75

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566

4 ม.ค. 2567 67

วีดิทัศน์

ชื่อวีดิทัศน์: ยุทธศาสตร์ชาติสำหรับผู้ประกอบการ/ภาคธุรกิจ

บริการประชาชนและสถานประกอบการ