การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

เผยงบทดลองเดือน มีนาคม 2566

19 เม.ย. 2566

เผยงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566

19 เม.ย. 2566

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2566

10 เม.ย. 2566

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1

9 เม.ย. 2566

ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องมือพื้นฐานชุดการฝึก (ชุดเครื่องมือทำมาหากิน)โครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค ๔.0(Gig Worker) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

3 เม.ย. 2566

ประกาศ เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

3 เม.ย. 2566

เผยงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2565

24 ม.ค. 2566

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2566

18 ม.ค. 2566

แสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2565

25 ต.ค. 2565