การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์การศึกษา

3 พ.ค. 2567 10

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาจำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)

11 เม.ย. 2567 23

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 15 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

22 ธ.ค. 2565 414

ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 15 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

9 ธ.ค. 2565 306

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

9 ธ.ค. 2565 322

ประกาศยกเลิกประกวดราคา

20 ก.ย. 2565 295

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

8 ก.ย. 2565 388

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

8 ก.ย. 2565 335

ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ

2 มี.ค. 2565 566

ประกาศการขายทอดตลาด

8 ก.ย. 2564 2,989

วีดิทัศน์

ชื่อวีดิทัศน์: ทบทวนกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา

คลังภาพ

ชื่อคลังภาพ: กพร.เปิดงานแข่งขันฝีมือ ยกระดับมาตรฐานคนพิการ

บริการประชาชนและสถานประกอบการ